Przedszkole FOR KIDS

nowe przedszkole językowe w Bytowie

O przedszkolu


Budowa i lokalizacja

W październiku 2018 roku ruszyła przebudowa obiektu, który znajduje się w Bytowie przy ul. Drzymały 26A (przy drodze wyjazdowej na Borzytuchom - zobacz mapkę). Równocześnie rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi obok przedszkola. Przy ul. Kwiatowej, powstanie rondo, chodniki po obu stronach drogi oraz ścieżka rowerowa, staną też latarnie. Przy samym przedszkolu powstanie wysepka z przejściem dla pieszych.

Zakończenie wszystkich prac adaptacyjnych w kompleksie przedszkola planowane jest na wiosnę, a zakończenie przebudowy drogi kilka miesięcy później. Zatem dzieci uczęszczające od września 2019 do naszej placówki będą bezpieczne nie tylko na terenie przedszkola, ale także w drodze do niego będąc przyprowadzanymi lub przywożonymi przez swoich rodziców.

Budynek przedszkola przechodzi właśnie generalną przebudowę. Na wiosnę powstaną tu przestronne, doskonale wyposażone, słoneczne sale do zajęć z nowoczesnymi łazienkami, kolorowa szatnia dla maluchów oraz inne niezbędne pomieszczenia. Przedszkole będzie posiadać własny, bezpieczny, oddzielony płotem parking dla rodziców przywożących dzieci.

Kapitalny remont budynku umożliwi spełnienie najbardziej rygorystycznych przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które będą uczęszczały do placówki. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w wielkogabarytowe nowoczesne okna z widokiem na bogato wyposażony zielony plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola.

Na razie trwają prace budowlane, ale już teraz przedstawiamy pierwsze wizualizacje powstającego kompleksu.


Co nas wyróżnia

Przede wszystkim, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom ich dzieci. Nasze przedszkole będzie opiekowało się dziećmi w godzinach od 6:00 do 18:00.

Stawiamy na nowoczesną ofertę programową oraz na rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przekazywania wartości, a także kształtowania umiejętności językowych, muzycznych, ruchowych i matematycznych.

FOR KIDS postawiło sobie za cel naukę języka angielskiego w sposób najbardziej efektywny, metodą immersji czyli „zanurzenia” w języku obcym, osłuchania z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia.

Czynności dnia codziennego, takie jak mycie zębów, obiad, zabawa, gimnastyka czy spacer to możliwość przyswojenia przez dzieci nowych zwrotów. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola będą miały zatem kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

Język angielski jest przyswajany bezwiednie podczas codziennego przebywania w przedszkolu. Nauczyciel realizuje podstawę programową w języku polskim, poszerzoną o słownictwo w języku angielskim, tak by nie był to dla dzieci język „obcy”, którego uczą się dwa razy w tygodniu przez pół godziny, lecz naturalny sposób komunikacji.

Chcemy, aby dzieci mogły spędzać czas w przyjaznym obiekcie z wysokiej klasy wyposażeniem. Wysoki standard spełniać będą zarówno zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, meble, jak i wyposażenie łazienek i placu zabaw. Przedszkole będzie dostosowane do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, edukacyjnych czy niepełnosprawnością ruchową.

Kręgosłup przedszkola stanowi kompetentna, lubiana przez dzieci kadra. Taką właśnie kadrę, wśród której znajdą się wykwalifikowani pedagodzy, logopedzi, psycholodzy i fizjoterapeuci zatrudnimy w naszej placówce.


Bezpłatne przedszkole

Nasz projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki niemu 24 dzieci w wieku 2,5 – 4 lat z terenu miasta i gminy Bytów, które zakwalifikują się do projektu, będzie korzystać z naszego przedszkola przez pierwszy rok nauki zupełnie bezpłatnie.

Wszystkie koszty ich pobytu w przedszkolu będą finansowane w ramach tego projektu. Dotyczy to naprawdę wszystkich kosztów - nawet wyżywienie będzie bezpłatne.

Chętni do udziału w projekcie wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2019/2020” składają wstępną deklarację udziału w projekcie.

Rekrutacja


Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO FOR KIDS w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się 25 stycznia 2019 r. i jest prowadzona w sposób ciągły, a o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń. W tegorocznej rekrutacji do Przedszkola przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Rekrutacja prowadzona jest do trzech oddziałów.

Zainteresowani rodzice muszą wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2019/2020”, i złożyć ją w sekretariacie PCE MARMOŁOWSKI przy ul. 11. Listopada 1 lub przesyłać na adres mailowy forkids@marmolowski.pl. Karta jest dostępna sekretariacie oraz na naszych stronach internetowych ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.

Wstępny etap rekrutacji zakończy się 22 marca 2019 roku. W dniach 25 - 28 marca 2019 r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zostanie utworzona lista rezerwowa - dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania do dnia 21 czerwca 2019 r. „Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej” oraz do wniesienia opłaty „Pakiet Startowy Przedszkolaka”. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2019 r. Dzieci przyjęte do przedszkola w bieżącym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas rekrutacji w roku następnym.

Rekrutacja do projektu

Napisany przez nas projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmie 24 dzieci w wieku 2,5 – 4 lat z terenu miasta i gminy Bytów. Te dzieci, które zakwalifikują się do projektu będą korzystały z naszego przedszkola przez pierwszy rok nauki zupełnie bezpłatnie. Wszystkie koszty ich pobytu w przedszkolu będą finansowane w ramach tego projektu. Dotyczy to naprawdę wszystkich kosztów - nawet wyżywienie będzie bezpłatne.

Chętni do udziału w projekcie wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2019/2020” muszą złożyć wstępną deklarację udziału w projekcie. Uczestnicy projektu będą rekrutowani zgodnie z odrębnym regulaminem. Szczegółowy przebieg i zasady rekrutacji określa dokumentacja projektu.

Dokumenty

Dokumenty do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
Regulamin rekrutacji do przedszkola
Wstępna deklaracja udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka"

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PCE Marmołowski (Bytów, ul. 11 Listopada 1)

Kontakt

For Kids Bytów

przedszkole językowe

ul. Drzymały 26A
77-100 Bytów
tel. +48 577 150 533
forkids@marmolowski.pl

Do czasu ukończenia przebudowy informacje i zgłoszenia
w sekretariacie PCE Marmołowski
Bytów, ul. 11 Listopada 1