Przedszkole FOR KIDS

nowe przedszkole językowe w Bytowie

O przedszkolu


Lokalizacja

Przedszkole językowe FOR KIDS znajduje się w Bytowie przy ul. Drzymały 26A (przy drodze wyjazdowej na Borzytuchom - zobacz mapkę).

Budynek przedszkola przeszedł w 2019 roku generalnąprzebudowę. Powstały tu przestronne, doskonale wyposażone, słoneczne sale do zajęć z nowoczesnymi łazienkami, kolorowa szatnia dla maluchów oraz inne niezbędne pomieszczenia. Kapitalny remont budynku umożliwił spełnienie najbardziej rygorystycznych przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które uczęszczają do placówki.

Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w wielkogabarytowe nowoczesne okna z widokiem na bogato wyposażony zielony plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola. Przedszkole posiada także własny, bezpieczny, oddzielony płotem bezkolizyjny parking dla rodziców przywożących dzieci.

W ubiegłym roku zakończyła się także przebudowa ul. Drzymały. Od kilku miesięcy dzieci uczęszczające do naszej placówki są bezpieczne nie tylko na terenie przedszkola, ale także w drodze do niego będąc przyprowadzanymi lub przywożonymi przez swoich rodziców. Przy placówce powstało nowe rondo, chodniki po obu stronach drogi oraz ścieżka rowerowa, stanęły też latarnie. Przy samym przedszkolu znajduje się wysepka z przejściem dla pieszych


Co nas wyróżnia

Przede wszystkim, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom ich dzieci. Nasze przedszkole opiekuje się dziećmi w godzinach od 6:30 do 17:30.

Stawiamy na nowoczesną ofertę programową oraz na rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przekazywania wartości, a także kształtowania umiejętności językowych, muzycznych, ruchowych i matematycznych.

FOR KIDS postawiło sobie za cel naukę języka angielskiego w sposób najbardziej efektywny, metodą immersji czyli „zanurzenia” w języku obcym, osłuchania z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia.

Czynności dnia codziennego, takie jak mycie zębów, obiad, zabawa, gimnastyka czy spacer to możliwość przyswojenia przez dzieci nowych zwrotów. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają zatem kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

Język angielski jest przyswajany bezwiednie podczas codziennego przebywania w przedszkolu. Nauczyciel realizuje podstawę programową w języku polskim, poszerzoną o słownictwo w języku angielskim, tak by nie był to dla dzieci język „obcy”, którego uczą się dwa razy w tygodniu przez pół godziny, lecz naturalny sposób komunikacji.

Chcemy, aby dzieci mogły spędzać czas w przyjaznym obiekcie z wysokiej klasy wyposażeniem. Wysoki standard spełniają zarówno zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, meble, jak i wyposażenie łazienek i placu zabaw. Przedszkole jest dostosowane do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, edukacyjnych czy z niepełnosprawnością ruchową.

Kręgosłup przedszkola stanowi kompetentna, lubiana przez dzieci kadra. Taką właśnie kadrę, wśród której znajdą się wykwalifikowani pedagodzy, logopedzi, psycholodzy i fizjoterapeuci zatrudniamy w naszej placówce.


Partnerzy

Przedszkole bierze udział w konkursie

Rekrutacja


Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO FOR KIDS na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się w 20 stycznia 2023 r. i jest prowadzona w sposób ciągły, a o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń i wiek dziecka.

Zainteresowani rodzice wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2023/2024”, i składają ją w sekretariacie przedszkola przy ul. Drzymały 26A lub przesyłać na adres mailowy forkids@marmolowski.pl. Karta jest dostępna sekretariacie oraz na naszych stronach internetowych ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.

Wstępny etap rekrutacji zakończy się 28 lutego 2023 roku. Do 15 marca 2023r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zostanie utworzona lista rezerwowa - dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania do 31 marca 2023 r. „Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej” oraz do wniesienia opłaty „Pakiet Startowy Przedszkolaka”. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2023 r. Dzieci przyjęte do przedszkola w bieżącym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas rekrutacji w roku następnym.

Dokumenty

Dokumenty do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (aktywny formularz)
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
Regulamin rekrutacji do przedszkola

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedszkola językowego FOR KIDS (Bytów, ul. Drzymały 26A)

Kontakt

For Kids Bytów

przedszkole językowe

ul. Drzymały 26A
77-100 Bytów
tel. +48 577 150 533
forkids@marmolowski.pl

Będzie nam jeśli dołączycie do nas na !