Przejdź do treści

Rekrutacja

ZAPISZ DZIECKO

Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Rekrutacja do PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA JĘZYKOWEGO FOR KIDS na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się w 22 stycznia 2024 r. i jest prowadzona w sposób ciągły, a o przyjęciu do przedszkola decydować będzie wiek dziecka i kolejność zgłoszeń.

Zainteresowani rodzice wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2024/2025”, i składają ją w sekretariacie przedszkola przy ul. Drzymały 26A w Bytowie lub przesyłają jej podpisany skan na adres mailowy forkids@marmolowski.pl.

Kartę i inne dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w sekretariacie przedszkola oraz pobrać poniżej, w sejcji Dokumenty do pobrania.

Wstępny etap rekrutacji zakończy się 28 lutego 2024 roku. Do 15 marca 2024 r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/żłobka, zostanie utworzona lista rezerwowa – dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu/żłobku w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania do 31 marca 2024 r. „Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej/Żłobkowej” oraz do wniesienia opłaty „Pakiet Startowy Przedszkolaka/Żłobkowicza”. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2024 r. Dzieci przyjęte do przedszkola w bieżącym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas rekrutacji w roku następnym.

Zobacz co zapewnimy Twojemu dziecku! – Prezentacja dotycząca rekrutacji na rok 2024/25

Zapraszamy do naszego Przedszkola i Żłobka.

Masz pytania dotyczące rekrutacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
tel. 577 150 533
e-mail: forkids@marmolowski.pl

Dokumenty do pobrania


Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie FOR KIDS Bytów (ul. Drzymały 26A) lub przesłać podpisany jej scan na adres: forkids@marmolowski.pl

ZOBACZ JAK PRACUJEMY

Umów się na wizytę w przedszkolu!